Hur du byter batterier på Innovatronix Explorer XT

Det här inlägget kommer att behandla information om batterierna som sitter i Innovatronix XT / XT SE och hur man byter dem..

Batterierna anges från tillverkaren ha en livslängd på runt 300 cykler för full upp och urladdning eller ungefär ett år vid användning varje dag. För att motionera batterierna för god kondition och livslängd bör man ladda Explorer en eller två gånger i månaden även om enheten inte används. Att bara ställa undan enheten en längre tid kommer att ge en negativ påverkan för batteriernas livslängd och kapacitet.

.
Vi vill också kommentera den uppgift som finns gällande antalet möjliga urladdningar från Explorer utifrån full laddning. En av våra grossister har angivit en uppmätt siffra på 2000 urladdningar belastat med en 350Ws blixt på full effekt. Då kan man tro att vid dubbel belastning så halveras bara antalet urladdningar men det har visat sig att det inte är riktigt så enkelt. Antalet möjliga urladdningar påverkas tydligen av fler olika faktorer t.ex. den effekt som belastar, hur snabbt man låter blixtarna lösa ut (ju längre tid aggregatet kan återhämta sig mellan varje blixt desto fler urladdningar får man ut), batteriets kapacitet och utomhustemperatur.

.

Nedanstående YouTube video visar hur du byter batterierna och efter videon finns även en länk till en pdf beskrivning. Utbytesbatterier hittar du i vår e-butik.

.

.

En pdf beskrivning över hur du genomför batteribytet i Explorer hittar du här >>

 

Annonser

Scott Kelby

Ljussätt, Plåta, Retuscha - Scott Kelby

I Scott Kelbys senaste bok kan du läsa om hur han använder studioblixtar och ljusformare från Elinchrom i praktiken. Boken är tydligt skriven med handfasta råd och instruktioner gällande utrustning, användning och retuschering. Bokens fokus ligger på modell och porträttfoto och många kapitel är uppbyggda på följande sätt:

Exempel: Kapitel fyra: ”Tre ljuskällor, med linsöverstrålning”. Börjar med en översiktsbild uppifrån, därefter val av utrustning och inställningar på både kamera och blixtar. Sedan följer ett antal bilder med tillhörande text som visar olika vinklar för både uppställning, utrustning, fotograf och modell. Därefter avslutas kapitlet med en genomgång av retuschering för bilden som blev resultatet av ljusuppställningen. Du hittar boken bland annat hos oss i e-butiken.

 

Länk: Utdrag från bok: Kapitel 11     Länk: Utdrag från bok: Utrustning

 

Planerar du att ta med din Ranger batteriblixt på flyget?

Planerar du att ta med din Ranger batteriblixt på flyget? Här kan du ta del av instruktioner och nödvändiga dokument.

När du ska flyga med din Elinchrom Ranger batteriblixt, är det mycket viktigt att informerar personalen på flygplatsen om att du bär med dig en blixt med blybatteri samt har med dig dokumenten enligt följande länk:

http://www.bostroms.nu/pub_docs/files/pdf/dangerous_goods.pdf

 

Att tänka på:

1. Tag alltid ur batteriet ur blixten vid transport.

2. Förvara batteriet i en annan väska än blixten (flygplatspersonalen kan misstänka att det är en bomb eller liknande).

3. Tag ur säkringen ur batteriet.

4. Skrivut och förvara dokumenten nedan tillsammans med batteriet under transporten